73an's comment ·

ring psykakuten och sök hjälp innan det är för sent...

Content