Shemale escort får hårt analsex och avsugning i Göteborg


Ragnar
@uniquename

2020-11-10 · Shemale, TS/TV · 0 likes · 0 comments · stats

Description

A shemale escort prostitute is paid to get dominated by a Swedish sex-buyer from Gothenburg. The shemale escort is being tied to an x-shaped cross while she’s being sucked by the sex-client hard. Soon the escort is taken off the cross and made to kneel down in order to suck the sex-buyer’s hard dick. Soon the shemale escort is put on the backbone and gets pounded hard by the sex-client. It’s soon the sex-client’s time to suck dick, which he’s doing happily. --- En shemale eskorte prostituerad betalas för att bli dominerad av en svensk sexköpare från Göteborg. Shemale-eskorten är knuten till ett x-format kors medan hon sugs hårt av sexklienten. Snart tas eskorten av korset och får knäböja för att suga sexköparens hårda kuk. Snart sätts shemale-eskortet på ryggraden och blir dunkat hårt av sexklienten. Det är snart sexklientens tid att suga kuk, vilket han gör lyckligt. #domination #tranny #eskort #owo

Tags

Related Videos

Please log in to reply!

no comments yet

Recently viewed profiles (how does it work?)