Big ass ebony Stockholm escort girls love farting and sex


Bomber

2020-09-12 · Extrema · 0 likes · 1 comments

Description

A couple of black escort girls who live and work in the Swedish capital, Stockholm are paid to perform a fart show. Before the escort show the sex-workers consumed foods that generate gas in the bowels to make the show easier to carry out. The sex-buyers approach the black asses and closely observe as the gas leaves the rectum, cheering the biological process. One of the escort ladies even produces some poop juice to the satisfaction of the sex-client. The escorts gently pull apart their buttock to see the analsex hole better so their sex-buyers can follow the biological events clearly. One of them gets so excited about the farting that he shags the escort in the anal hole. - Ett par svarta eskort tjejer som bor och arbetar i den svenska huvudstaden Stockholm får betalt för att utföra en fiskshow. Före eskortvisningen konsumerade sexarbetarna mat som genererar gas i tarmarna för att göra showen lättare att genomföra. Sexköpare närmar sig svarta åsnor och observerar noga när gasen lämnar ändtarmen och hejar på den biologiska processen. En av eskortdamerna producerar till och med lite bajsjuice till sexklientens tillfredsställelse. Ledsagarna drar försiktigt isär skinkan för att se analsexhålet bättre så att deras sexköpare kan följa de biologiska händelserna tydligt. En av dem blir så upphetsad över fartingen att han skjuter eskorten i analhålet. #fartfetish #analshow #extreme

Tags

Related Videos

Logga in för att svara på detta innehåll!

1 comment

Hetman74
| 0 |

Hur kan man boka dem?


Recently viewed profiles (how does it work?)