Se hit! Vi söker dig som är svensktalande man och besökare av denna sida!

removed user · · 1
Vi är två studenter vid högskolan i Gävle som just nu skriver vår C-uppsats. Genom en intervju med just dig vi vill få en förståelse för varför män väljer att köpa tid av kvinnor vid denna typ av internetsida. Intervjun kommer att ske över telefon där du har möjlighet endera själv ringa upp oss, eller be oss ringa upp dig vid avsatt tid. Du som intervjuperson kommer att garanteras full anonymitet och kan därför välja att ringa oss genom hemligt/dolt nummer. Om du vill att vi ringer dig istället kommer vi självklart att radera ditt telefonnummer så snart samtalet är klart. Den information som du ger oss vid intervjutillfället kommer endast att användas för vår studie. Du själv har möjlighet att välja vilka frågor du vill svara på och inte, likväl har du möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Om du efter intervjun känner att du inte vill att vi använder det du sagt i vår studie så kommer vi självklart att respektera det. Vill du delta i en intervju och på så vis bidra till ny kunskap? Kontakta oss gärna via vår e-post: student.15.uppsats@outlook.com eller via denna sida, så kan vi planera ett tillfälle för en intervju. Vi vill tacka på förhand och ser fram emot att få intervjua dig. Hälsningar, Studenter vid Högskolan i Gävle

study

More from removed user

The advantages of escort-prostitution for the escort and sex-buyer

The advantages of escort-prostitution for the escort and sex-buyer...

The effect of escort prostitution on the business attitude of sex services

The effect of escort prostitution on the business attitude of sex services...

The effect of escort prostitution on the sex market

The effect of escort prostitution on the sex market...

Recently viewed profiles (how does it work?)