Man looking for fetish meeting

Stockholm, Sverige
0000000
donjoe (Kille)

Message

Report

(Text in english is available below).

Jag söker en träff med en eller flera tjejer. Tid för träffen beräknas till ca 2-4 timmar, men kan vara längre eller kortare om du föredrar det.
Vad jag söker är inte så vanligt att escorter eller dominor erbjuder öppet i sina annonser, men jag hoppas att hitta någon som ändå är intresserad om priset är rätt.
Jag vill ha ett prisförslag. Får jag flera erbjudanden kommer jag inte enbart gå på pris när jag väljer. Jag vill se bilder på dig/er i förväg, om det inte redan finns i er profil.


Träffen ska helst ske den 21 eller 22 juni.
Om du läste och tänkte skicka ett erbjudande, men valde att inte göra det, kontakta mig gärna ändå och förklara vad som fick dig att avstå.

Jag är en svensk man, 30-35 år, 175-180 cm, ca 70 kg.
Jag finns i Stockholmsområdet, men kontakta mig även om du finns någon annanstans. Jag har möjlighet att resa.

Jag kan fixa en plats att vara (bättre hotell), men skicka helst ett prisförslag där du står för en passande lokal.
Om du saknar utrustning för bondage eller något annat som behövs, inkludera kostnaden för att du köper det, eller säg till om jag behöver ta med någonting. Jag har tillgång till enklare utrustning.

Du behöver ha erfarenhet av, eller i alla fall teoretisk kunskap om alla aktiviteter jag listat nedan (allt ska helst utföras under träffen, i den ungefärliga ordningen jag skrivit dem).
Variationer är ok, speciellt i form av extra aktiviteter (om en aktivitet inte kan utföras, skriv det i ditt erbjudande).
Överraskningar under träffen är alltid trevligt.
Om du tror att du kommer ha mens, skriv det i erbjudandet. Det är inte en av mina fetisher.

- Helkroppsmassage med olja, ca 45-60 minuter.
- GFE som övergår i dominans.
- Tajt bondage, omöjlig att komma loss från, med svårighet att röra sig alls. (Du behöver veta hur man utför detta, eller be mig visa innan sessionen börjar).
- Tvinga mig att slicka och kyssa din kropp; fötter, armhålor (ingen deodorant eller parfym i armhålorna), fitta och röv.
- Bröstvårtstortyr (Jag kan ta med sterila nålar och tillbehör om du vet hur man använder dem på ett säkert sätt).
- Fingrar i analen, analt knull och fisting.
- Spott (i mun, ansikte).
- Facesitting med wet (golden shower). Jag sväljer allt.
- Facesitting scat (kaviar, hardsports). Jag vill ha din anal pressad hårt mot min mun.
- Tvinga mig att svälja scat, kanske genom att trycka ner det i halsen på mig med tårna och fötterna, kombinerat med smärtsam bestraffning om jag tvekar.
- Mål = allting svalt, allt renslickat. (Detta kommer troligen bli det mesta jag svalt någonsin, men jag hoppas jag kommer klara det med hjälp av tillräckligt mycket rätt typ av uppmuntran.
- Ha mig bunden i runt 20 till 30 minuter efter att jag svalt all scat, det kan vara med eller utan mer aktiviteter under tiden. Få mig att komma i slutet, gärna tillsammans med hård stimulering av prostatan.

Vi behöver ha ett stopp-/säkerhetsord. Jag kommer troligen inte använda det.

Eftersom scat är svårt att göra vid en bestämd tidpunkt, kan jag vara tillgänglig under dagen, så kan du kontakta mig när du är redo att börja.
Använd INTE någon typ av laxermedel (laxerande mat / frukt / kaffe är ok).
Tänk också på att jag helst inte vill ha scat i början av träffen (om det behövs är det dock ok att justera ordningen på schemat lite).
Det är också möjligt att dela upp det på flera omgångar scat (lite grann först, resten senare), eller att spara lite någonstans för att ge mig senare.

Många som ger scat vill röka i rummet för att dämpa lukt, detta är dock något jag helst slipper. Vill du röka, skriv det.

Om du behöver mer information om något, tveka inte att kontakta mig.

-----------------

I am looking for a session with one or multiple girls. Session time estimate 2-4 hours, but can be more or less if you prefer.
What I want is not very common for escorts or dominas to openly advertise, but in writing this ad I hope to find someone willing to do it for the right price.
Send me a priced offer. If I get multiple offers, I will choose not only depending on price. I will need images of you unless you have it in your profile.


The session should take place on june 21 or 22.
If you considered making an offer, but something made you decide not to, please send me a message anyway explaining why.

I am a swedish man, 30-35 years old, 175-180 cm, ca 70 kg.
I'm located in the Stockholm area, but contact me even if you are located elsewhere, I am able to travel.

I can arrange a location if needed (upscale hotel), but please specify a price where you provide a suitable location if possible.
If you don't have bondage equipment or anything else needed, include the price of you buying it in the offer, or let me know if I need to bring anything. (I have access to some basic stuff).

You need experience or at least theoretical knowledge of all activities listed below (all should preferrably be performed, in that approximate order).
Variations are ok, especially in the form of additional activities (if an activity cannot be performed, please state that in the offer).
Some surprises during the session can be nice.
If you think are going to be on your period, please state that in the offer. This is not a fetish of mine.

- Full body massage with oil, around 45-60 minutes
- GFE, turns into dominance.
- Tight bondage, impossible to escape, hard to move any limb. (You need to know how to do this, or ask me to show you before the session).
- Make me lick and kiss your body; feet, armpits (no deodorant or perfume in armpits), pussy and ass.
- Nipple torture (I can bring sterile needles and related equipment if you know how to safely use them).
- Anal fingering, fucking and fisting.
- Spitting (mouth, face)
- Facesitting wet (golden shower). I'll swallow it all.
- Facesitting scat (kaviar, hardsports). I want your asshole pressed tight to my mouth.
- Forced swallowing of the scat, maybe using toes and feet to push it down my throat, combined with painful punishments if I hesitate.
- Goal = everything swallowed, everything licked clean. (This will probably be the most I've ever swallowed, but I'm hoping I will manage with enough proper encouragement).
- Keep me tied up for around 20 to 30 minutes after the scat, can be resting or with additional activities. Make me cum in the end, preferrably combined with hard prostate stimulation.

We will need to have a safeword. I am probably not going to use it.

Since scat is hard to do on a set time, I can be available for you to call me when you are feeling ready to start.
Do NOT use any laxatives. (Food with laxating effects, fruits, coffee etc. are ok).
Also keep in mind that the scat should preferrably not come in the beginning of the session (variations to the schedule is ok if needed though).
Possibly it can also be split into multiple scat events (a little at first, then the rest later), or a part of it saved to feed me later.

Many who give scat wants to smoke in the room to cover the smell, this is something i prefer to be without. If you want to smoke, write it in your offer.

If you need me to go into more detail about something, please don't hesitate to contact me.Inga kommentarer än


Latest ads in Stockholm

Porrig ung tjej för dej

· Stockholm

Cam show, filmer, sexchatt mm..

· Stockholm

Älskar tillfredsställa tjejer

· Stockholm